Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017

logo

Hotline liên hệ 0902038153

Giỏ hàng

0 item(s)

Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017
09/08/2018 12:01 PM 969 Lượt xem

  SHI, HBE, NCT, SFC, TKU, PET, PPC, LHG, TNC, VNR và CLL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

  * Ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) trả cổ tức năm 2017 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 18/6/2018, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 20/6/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018.

  * Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/6/2018.

  * Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/6/2018.

  * Ngày 4/7/2018, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/6/2018.

  * Ngày 21/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/6/2018.

   

  Đăng ký nhận tin

  0
  Zalo
  Hotline